Ziņu portāli

LABDIEN.LV
LABDIEN.LV
www.labdien.lv

Labdien.lv ir dienas portāls, kur sev interesējošo informāciju atradīs ikviens, kas vēlas izlasīt aktuālākās ziņas politikā, ekonomikā, kultūrā, medicīnā, izglītībā, sabiedrībā, izklaides industrijā vai citās jomās.

Lasīt vairāk

Portāls veidots ar mērķi vienkopus sniegt visu jaunāko informāciju, iepazīstinot lasītāju ar konkrētā brīžā notikumiem Latvijā un Pasaulē, sniedzot vispusīgu ieskatu.

 
Portālā publicētas ziņas, fotogalerijas, kā arī video materiāli, sniedzot iespēju iegūt informāciju katram lietotājam vēlamākajā formātā.
 

 

Portāla LABDIEN.LV reklāmas izcenojums (spēkā no 01.09.2016.)*
Reklāmas veids Apraksts EUR/dienā EUR/nedēļā EUR/mēnesī
Baneris 1000 x 102, rotācijā - 250 750
Baneris 300 x 250, rotācijā - 175 525
Baneris 300 x 250, pastāvīgi - 225 675
Reklāmraksts līdz 1800 - - 200
Teksta reklāma AD24   - - -
Pop-up 700 x 550 - - 1250
*Reklāmas cenas norādītas bez PVN

 

 

DIENASZINAS.LV
DIENASZINAS.LV
dienaszinas.lv/

Jaunākās aktualitātes sabiedrībā, politikā, ekonomikā, uzņēmējdarbībā, kultūrā, izglītībā un citās jomās. Šeit ikviens atradīs sev interesējošo informāciju, foto un video ziņas par svarīgākajiem notikumiem Latvijā un pasaulē.

Lasīt vairāk
Dienas ziņas ir iespēja vienmēr būt notikumu epicentrā un sekot līdzi svarīgākajām aktualitātēm politikā, biznesā un sabiedrībā. Interesantu lasāmvielu un praktiskus ieteikumus atradīs arī tā auditorijas daļa, kas dod priekšroku izklaides un dzīvesstila ziņām.
 
Portālā atrodamā informācija ir daudzveidīga un viegli pārskatāma ikvienam lasītājam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portāla Dienas Ziņas reklāmas izcenojums (spēkā no 01.09.2018.)*
Reklāmas veids Apraksts EUR/dienā EUR/nedēļā EUR/mēnesī
Baneris 1000 x 102, rotācijā - 250 750
Baneris 300 x 250, rotācijā - 175 525
Baneris 300 x 250, pastāvīgi - 225 675
Reklāmraksts līdz 1800 - - 200
Teksta reklāma AD24   - - -
Pop-up 700 x 550 - - 1250
*Reklāmas cenas norādītas bez PVN

 

 

TIESLIETAS.LV
TIESLIETAS.LV
tieslietas.lv/

Tieslietas.lv ir jauns informācijas avots justīcijas jeb tiesību zinātņu jomā, kur sev interesējošo informāciju atradīs ikviens, kas vēlas izlasīt aktuālākās ziņas šajā nozarē, iepazīties ar aktuālākajiem likumprojektiem un sekot līdzi norisēm populārākajās tiesvedībās.

Lasīt vairāk
Tieslietas.lv sniedz iespēju ikvienam sekot un piedalīties diskusijā par Latvijas tiesību sistēmas pilnveidošanu, kā arī uzzināt visu par konkrētiem tiesību jautājumiem, topošiem likumprojektiem, aktuālākajām tiesvedībām un tiesību sistēmu. 
 
Portālā publicētas ziņas, kā arī video materiāli, sniedzot iespēju iegūt informāciju katram lietotājam vēlamākajā formātā.
 
 
 
Portāla Tieslietas.lv reklāmas izcenojums (spēkā no 01.09.2018.)*
Reklāmas veids Apraksts EUR/dienā EUR/nedēļā EUR/mēnesī
Baneris 1000 x 102, rotācijā - 200 600
Baneris 468 x 60, rotācijā - 135 400
Baneris 300 x 250, rotācijā - 135 400
Reklāmraksts līdz 1800 - - 175
Teksta reklāma AD24   - - -
Pop-up 700 x 550 - - 1050
*Reklāmas cenas norādītas bez PVN

 

 

BNA.LV 
BNA.LV 
www.bna.lv

BNA Latvia ir ziņu aģentūra, kas izveidota, lai ikvienam interesentam nodrošinātu viegli pieejamu, precīzu un plašu informāciju par ekonomiskajiem procesiem Latvijā un Pasaulē.

Lasīt vairāk

BNA piedāvā informāciju no pirmavota, tādējādi nodrošinot tās precizitāti, ļaujot ikvienam pašam to interpretēt. Fotoziņas dod iespēju aplūkot notikumus, kuros nav bijis iespējams būt klāt personiski.

BNA mērķis ir palīdzēt veidot zinošu un informētu sabiedrību, vienkāršojot organizāciju darbu, kuru funkcionēšanas pamatā ir informācijas sniegšana vai izmantošana.  

 

Portāla BNA.LV reklāmas izcenojums (spēkā no 01.09.2016.)*
Reklāmas veids Apraksts EUR/dienā EUR/nedēļā EUR/mēnesī
Baneris 932 x 102, rotācijā - 200 600
Baneris 294 x 264, rotācijā - 115 350
Baneris 920 x 40, rotācijā - 115 350
Baneris 320 x 80, rotācijā - 115 350
Reklāmraksts līdz 1800 - - 175
Teksta reklāma AD24   - - -
Pop-up 700 x 550 - - 1050
*Reklāmas cenas norādītas bez PVN
 

 

NOZARE.INFO 
NOZARE.INFO 
www.nozare.info

NOZARE.INFO ir biznesa nozaru ziņu portāls, kas veidots ar mērķi nodrošināt profesionāļiem un interesentiem brīvi pieejamu, ērti lietojamu un noderīgu interneta mediju, kas savu uzmanību koncentrē uz Latvijas un pasaules aktualitātēm biznesa jomā.

Lasīt vairāk

NOZARE.INFO noderēs tiem, kas vēlas būt lietas kursā par jaunumiem dažādās biznesa nozarēs un kas nevēlas tērēt savu laiku, lai atlasītu aktuālo informāciju vispārīgajos medijos.

 

Portāla NOZARE.LV reklāmas izcenojums (spēkā no 01.09.2016.)*
Reklāmas veids Apraksts EUR/dienā EUR/nedēļā EUR/mēnesī
Baneris 932 x 102, rotācijā - 200 600
Baneris 300 x 250, rotācijā - 135 400
Baneris 468 x 60, rotācijā - 135 400
Reklāmraksts līdz 1800 - - 175
Teksta reklāma AD24   - - -
Pop-up 700 x 550 - - 1050
*Reklāmas cenas norādītas bez PVN
 

 

LAUKUDZIVE.LV
LAUKUDZIVE.LV
www.laukudzive.lv

Portāls “Lauku dzīve” ir izziņas un komunikācijas vietne ikvienam, kas interesējas par saimniekošanu, sadzīvi, attīstības iespējām un līdzcilvēku, prasmīgu saimnieku pieredzi reģionos, zemnieku saimniecībās un novadu centros.

Lasīt vairāk

Portālā atradīsiet dažādu informāciju par lauku saimniekošanas, dārzkopības un finansējuma piesaistes iespējām reģionos, par kultūras un sadzīves jautājumiem Latvijas laukos, par videi draudzīgu apsaimniekošanu un iespējām attīstīt un aktivizēt dzīvi ne vien lielajās pilsētās, bet arī laukos, pie dabas.
 
Portāls “Lauku dzīve” piedāvā informāciju, kas būs interesanta lauksaimniekiem, mājsaimniecēm un uzņēmējiem, kas vēlas paplašināt vai attīstīt savu uzņēmumu darbību reģionos. Tāpat sev interesējošo atradīs jaunieši un “zaļi domājoši” cilvēki, tie, kam rūp dabas saglabāšana un tie, kas vēlas uzzināt par kultūras un izklaides iespējām Reģionos.
 
Portāla LAUKUDZIVE.LV reklāmas izcenojums (spēkā no 01.09.2016.)*
Reklāmas veids Apraksts EUR/dienā EUR/nedēļā EUR/mēnesī
Baneris 932 x 102, rotācijā - 150 450
Baneris 300 x 250, rotācijā - 115 350
Baneris 468 x 60, rotācijā - 115 350
Reklāmraksts līdz 1800 - - 150
Teksta reklāma AD24   - - -
Pop-up 700 x 550 - - 750
*Reklāmas cenas norādītas bez PVN
 

 

Jaunumi