Biznesa ziņu portāli

EKONOMIKA.LV 
EKONOMIKA.LV 
www.ekonomika.lv

EKONOMIKA.LV ir ziņu portāls, kas veidots ar mērķi nodrošināt profesionāļiem un interesentiem brīvi pieejamu, ērti lietojamu un noderīgu interneta mediju, kas savu uzmanību koncentrē uz Latvijas un pasaules aktualitātēm ekonomikas jomā.

Lasīt vairāk

EKONOMIKA.LV noderēs tiem, kas vēlas būt lietas kursā par jaunumiem ekonomikas jomā un kas nevēlas tērēt savu laiku, lai atlasītu aktuālo informāciju vispārīgajos medijos.

EKONOMIKA.LV piedāvā iepazīties ar jaunumiem makroekonomikas jomā, finanšu tirgus rādītājiem un aktualitātēm banku sektorā, ražošanas un tirdzniecības ziņām Latvijā un Pasaulē, kā arī citas ekonomikas pamatdisciplīnas skarošiem jautājumiem. Papildus tam, lai portāla saturu padarītu profesionālāku, EKONOMIKA.LV publicē nozaru speciālistu viedokļus, komentārus, piemēram, par makroekonomikas rādītājiem valstī.

EKONOMIKA.LV vienlaikus veidots kā projekts, lai atbildētu uz iedzīvotāju vēlmēm un interesēm, kas saistās ar dažādiem ekonomikas problēmjautājumiem, kā arī izglītotu sabiedrību šajās jomās.

 

Portāla EKONOMIKA.LV reklāmas izcenojums (spēkā no 01.09.2016.)*
Reklāmas veids Apraksts EUR/dienā EUR/nedēļā EUR/mēnesī
Baneris 1000 x 102, rotācijā - 200 600
Baneris 468 x 60, rotācijā - 135 400
Baneris 300 x 250, rotācijā - 135 400
Reklāmraksts līdz 1800 - - 175
Teksta reklāma AD24   - - -
Pop-up 700 x 550 - - 1050
*Reklāmas cenas norādītas bez PVN

 

BIZNESS.LV
BIZNESS.LV
www.bizness.lv

Nacionālais ziņu protāls Bizness.lv apkopo visu aktuālāko un jaunāko informāciju par norisēm uzņēmējdarbībā, finanšu tirgos, politiskajā un ekonomiskajā vidē Latvijā un visā pasaulē. Bizness.lv ir portāls, kur iegriesties, lai ātri un ērti izlasītu visu par šobrīd aktuālo, būtu lietas kursā par notiekošo biznesā.

Lasīt vairāk

Portālu Bizness.lv lasa uzņēmēji, finanšu speciālisti, grāmatvedības, mārketinga, tirdzniecības un citu nozaru speciālisti, kuriem svarīgi ikdienas darbā sekot līdzi aktualitātēm. Tāpat portala auditoriju veido studenti un Latvijas un pasaules ekominikas un politikas jautājumu interesenti, sabiedriski un ekonomiski aktīvi cilvēki, kuri ikdienā lieto internetu.

 

 

Portāla BIZNESS.LV reklāmas izcenojums (spēkā no 01.09.2016.)*
Reklāmas veids Apraksts EUR/dienā EUR/nedēļā EUR/mēnesī
Baneris (visās lapās) 932 x 102, rotācijā - 250 750
Baneris (iekšlapās) 432 x 133, rotācijā - 175 525
Baneris 220 x 50, rotācijā - - 275
Reklāmraksts līdz 1800 zīmes - - 200
Teksta reklāma AD24   - - -
Pop-up 700 x 550 - - 1250
*Reklāmas cenas norādītas bez PVN
 

 

 

TRANZITBIZNESS.LV
TRANZITBIZNESS.LV
tranzitbizness.lv/

Tranzītbizness.lv ir portāls, kur ikviens atradīs aktuālāko informāciju par transporta un tranzīta nozari, tai skaitā uzzinās nozares uzņēmumu jaunumus, aktuālāko informāciju par kravu apgrozījumu izmaiņām, sabiedrisko transportu atlaidēm, izmaiņām likumos, kas saistīti ar transporta nozari, kā arī ekspertu viedokļus par tranzīta un transporta nozari.

Lasīt vairāk
Portāls vienkopus sniedz visu jaunāko informāciju, iepazīstinot lasītājus ar svarīgākajām aktualitātēm auto, avio, dzelzceļa, ostu un ar to saistīto jomu notikumos.
 
Portāla TRANZITBIZNESS.LV reklāmas izcenojums (spēkā no 01.09.2020.)*
Reklāmas veids Apraksts EUR/dienā EUR/nedēļā EUR/mēnesī
Baneris 932 x 102, rotācijā - 150 450
Baneris 300 x 250, rotācijā - 115 350
Baneris 468 x 60, rotācijā - 115 350
Reklāmraksts līdz 1800 - - 150
Teksta reklāma AD24   - - -
Pop-up 700 x 550 - - 750
*Reklāmas cenas norādītas bez PVN
 

 

EKSPORTS.LV 
EKSPORTS.LV 
www.eksports.lv

Eksports.lv ir portāls, kurā vienkopus atrodama visa aktuālākā informācija par Latvijas uzņēmumu eksporta iespējām, sākot no eksporta tirgu raksturojumu, valdības lēmumiem un tikšanās reizēm starptautiskas sadarbības veidošanā un beidzot ar konkrētu uzņēmumu veiksmes un pieredzes stāstiem, komentāriem, atsauksmēm.

Lasīt vairāk

Eksports.lv ir platforma, kur uzņēmumam smelties informāciju, saņemt padomus, gūt iedvesmu un pamudinājumu, kā arī diskutēt par eksporta jautājumiem un iespējām. Tas būs noderīgs dažādu jomu uzņēmumiem, kas savu produkciju jau eksportē, tikai tagad sāk to piedāvāt ārvalstu tirgos, vai par to tikai domā.

 

 

Portāla EKSPORTS.LV reklāmas izcenojums (spēkā no 01.09.2016.)*
Reklāmas veids Apraksts EUR/dienā EUR/nedēļā EUR/mēnesī
Baneris 932 x 102, rotācijā - 150 450
Baneris 468 x 60, rotācijā - 115 350
Baneris 300 x 250, rotācijā - 115 350
Reklāmraksts līdz 1800 - - 150
Teksta reklāma AD24   - - -
Pop-up 700 x 550 - - 750
*Reklāmas cenas norādītas bez PVN

 

SEMINARI.LV 
SEMINARI.LV 
www.seminari.lv

Seminari.lv - portāls, kurā ikviens interesents var atrast visplašāko informāciju par sev interesējošajām apmācību iespējām.  

Lasīt vairāk

Jaunajā datu bāzē ir informācija gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem – gan tiem, kuri vēlas mācīties paši, gan tiem, kuri vēlas papildināt savu darbinieku zināšanas un paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju tirgū.  

 

 

Portāla SEMINARI.LV reklāmas izcenojums (spēkā no 01.09.2016.)*
Reklāmas veids Apraksts EUR/dienā EUR/nedēļā EUR/mēnesī
Baneris 932 x 102, rotācijā - 200 600
Baneris 411 x 86, rotācijā - 135 400
Baneris 220 x 86, rotācijā - 115 350
Reklāmraksts līdz 1800 - - 175
Teksta reklāma AD24   - - -
Pop-up 700 x 550 - - 1050
*Reklāmas cenas norādītas bez PVN
 

 

ALBERTS.LV 
ALBERTS.LV 
www.alberts.lv

Portāls dod iespēju veicināt klientu biznesu, informējot par modernākajām mārketinga iespējām, kā arī rūpējoties par klientam pieejamo komunikāciju rīku lietderību un efektivitāti.

Lasīt vairāk

Mērķis: klientu uzņēmumu un to zīmolu vērtības nepārtraukta palielināšanās un atpazīstamības veicināšana.

Portāla ALBERTS.LV reklāmas izcenojums (spēkā no 01.07.2016.)*
Reklāmas veids Apraksts EUR/dienā EUR/nedēļā EUR/mēnesī
Baneris 1000 x 102, rotācijā - 250 750
Baneris 300 x 250, rotācijā - 175 525
Reklāmraksts līdz 1800 - - 200
Teksta reklāma AD24   - - -
Pop-up 700 x 550 - - 1250
*Reklāmas cenas norādītas bez PVN

 

Jaunumi